​Praktiske informationer

Praktiske informationer omkring privat børnepasning / dagpleje i Hårlev – Stevns kommune

Privat børnepasninger

Privat børnepasning er et tilbud under den kommunale fritvalgsordning.
Som børnepasser er jeg godkendt af kommunen, på samme vilkår som en kommunal dagplejer.
Kommunens dagpleje kontor har tilsynspligten med privat børnepasning.
Som privat skal jeg selv annoncere efter børn, da jeg ikke får tildelt børn fra pladsanvisningen.
Hvis I ønsker en plads hos mig, skal I have jeres barn skrevet op til en kommunal plads samtidig med jeres barn bliver skrevet op hos mig.

Tilskud

Tilskuddet tilkendes kun når barnet er skrevet op på den kommunale venteliste.
Efterfølgende vil pladsanvisningen kontakte jer med et tilbud i den kommunale pasning.
Denne plads skal I takke nej til, og gør opmærksom på I ønsker at gøre brug af privat pasning.

Mad & Frugt

Mad & frugt er inkluderet i prisen, dog undtaget babymad (flaske). Særlige diæter og lign. laves der aftale om.

Medbringes

Bleer, skiftetøj, tøj og fodtøj tilpasset årstiden. Sutsko. Regntøj. Sovedyr el lign. Evt. specialcremer. 

Sygdom

Hvis børnepasser er syg skal forældrene selv sørge for pasning til barnet.
Hvis barnet er syg, bliver det naturligvis hjemme.
Syge børn har det bedst hjemme, hvor de kan få ekstra omsorg og ikke mødes med krav om at indgå og deltage i hverdagen.
Sygdom meldes om morgenen og raskmelding dagen inden barnet igen kommer. 

Børnepasser sørger for

Barnevogn med udstyr. Alm creme og solcreme.
Ønskes der andre produkter medbringer forældre selv.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 07,00 – 16:30
Fredag                   kl. 07,00 – 15:30

Pris

2023                                                                                      Egen betaling             kr.2739
kommunens tilskud    kr.6861
I alt                            Kr 9600

Prisen er med udgangspunkt i Stevns kommunes tilskud – hvis tilskuddet variere i anden kommune, kan det medfører højere eller lavere egenbetaling.

Betalingen opkræves en måned forud og betales således, at pengene står til rådighed på børnepassers konto senest den første hverdag i måneden.

Prisen reguleres 1 x årlig når kommunerne melder deres nye tilskud ud. Det sker i slutningen af året sådan at  prisen for det nye år er klar til 1 januar. Måske det sker at kommunen regulere i deres tilskud oftere og jeg vil så vurdere om det giver anledning til at ændrer pris

Der betales for alle 12 måneder uanset barnets og børnepassers sygdom, ferie, lukkedage og helligdage.

Opsigels

               Opsigelse skal foretages skriftligt og med 1 måneds                                  varsel.  Opsigelsesvarsel er gensidigt.

Ferie og lukkedage

Der holdes 3 ugers sommerferie  1 uges vinterferie            1 uges efterårsferie.  lukket mellem jul og nytår               Evt. ferie 3 dage før påske  Lukket på helligdage            Åben 1. maj og Grundlovsdag Der kan være lukkedage pga kursus og lign.  Ferieplan laves 1 år forud  – afleveres i november måned .

Har du spørgsmål til ovenstående praktiske informationer omkring børnepasning eller dagpleje i Stevns kommune og Børnenes Naturpasning er du altid velkomme til at ringe til mig på telefon  5133 0860 eller send en mail