​Praktiske informationer

Praktiske informationer omkring privat børnepasning / dagpleje i Hårlev – Stevns kommune

Privat børnepasninger

Privat børnepasning er et tilbud under den kommunale fritvalgsordning.
Som børnepasser er jeg godkendt af kommunen, på samme vilkår som en kommunal dagplejer.
Kommunens dagpleje kontor har tilsynspligten med privat børnepasning.
Som privat skal jeg selv annoncere efter børn, da jeg ikke får tildelt børn fra pladsanvisningen.
Hvis I ønsker en plads hos mig, skal I have jeres barn skrevet op til en kommunal plads samtidig med jeres barn bliver skrevet op hos mig.

Tilskud

Tilskuddet tilkendes kun når barnet er skrevet op på den kommunale venteliste.
Efterfølgende vil pladsanvisningen kontakte jer med et tilbud i den kommunale pasning.
Denne plads skal I takke nej til, og gør opmærksom på I ønsker at gøre brug af privat pasning.

Mad & Frugt

Mad & frugt er inkluderet i prisen, dog undtaget babymad (flaske). Særlige diæter og lign. laves der aftale om.

Medbringes

Bleer, skiftetøj, tøj og fodtøj tilpasset årstiden. Sutsko. Regntøj. Sovedyr el lign. Evt. specialcremer. 

Sygdom

Hvis børnepasser er syg skal forældrene selv sørge for pasning til barnet.
Hvis barnet er syg, bliver det naturligvis hjemme.
Syge børn har det bedst hjemme, hvor de kan få ekstra omsorg og ikke mødes med krav om at indgå og deltage i hverdagen.
Sygdom meldes om morgnen og raskmelding dagen inden barnet igen kommer. 

Børnepasser sørger for

Barnevogn med udstyr. Alm creme og solcreme.
Ønskes der andre produkter medbringer forældre selv.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl 06:45 – 16:30
Fredag                       kl. 06:45 – 15:30

Pris

2022                                                                                           Egen betaling             kr.2.706
kommunens tilskud    kr. 6.635
I alt                               Kr 9.341

Prisen er med udgangspunkt i Stevns kommunes tilskud – hvis tilskuddet variere i anden kommune, kan det medfører højere eller lavere egenbetaling.

Betalingen opkræves en måned forud og betales således, at pengene står til rådighed på børnepassers konto senest den første hverdag i måneden.

Prisen reguleres 1 x årlig når kommunerne melder deres nye tilskud ud. Det sker i slutningen af året sådan at  prisen for det nye år er klar til 1 januar. Måske det sker at kommunen regulere i deres tilskud oftere og jeg vil så vurdere om det giver anledning til at ændrer pris

Der betales for alle 12 måneder uanset barnets og børnepassers sygdom, ferie, lukkedage og helligdage.

Opsigelse

            Opsigelse skal foretages                skriftligt og med 1                          måneds varsel til den  1.              i måneden. Opsigelses                  varsel er gensidigt.

Ferie og lukkedage 

Der holdes 3 ugers sommerferie        1 uges vinterferie            1 uges efterårsferie        lukket mellem jul og nytår                Evt.   ferie 3 dage før påske  Lukket på helligdage            Åben 1. maj og Grundlovsdag Der kan være lukkedage pga kursus og lign.  Ferieplan laves 1 år forud  – afleveres i november måned .

Har du spørgsmål til ovenstående praktiske informationer omkring børnepasning eller dagpleje i Stevns kommune og Børnenes Naturpasning er du altid velkomme til at ringe til mig på telefon  5133 0860 eller send en mail