På et fritidslandbrug ca 4 km fra Hårlev udnyttes rammerne til naturpasning for børn op til 3 år.
Her er 14 tdr. land med græsningsområder, sø, egen skov og grantræs plantage  samt en masse stier rundt på området.
Her er høns, heste, udekatte og en mindre hund samt en masse natur, og dyreliv.

Vi leger og spiser i køkken alrummet og stuen benyttes efter behov.  Mellem huset og haven er flise areal, her kan scootere og løbecykler gi den gas.
I forlængelse af fliserne er haven indrettet som en naturlegeplads.
Og indeholder bl.a. en solid rede gynge med plads til hele gruppen.
En væltet stamme som kan bruges til et hav af lege og aktiviteter. 
Et sansebord med baljer til  forskellige former for sansemæssige aktiviteter.  Fx  kastanje leg, vand leg, smat leg
Et legehus med plads til køkken leg, dukkeleg, klæd ud tøj. mm.
En rutsjebane nedfældet i skråningen og en sandkasse.
Der er forskellige redskaber til motorisk træning og leg, og en græs skråning som der kan gåes, løbes og kravles på, og selvfølgelig trilles ned af. En udendørs spise og opholdsplads.
Et højbed hvor der dyrkes forskellige grøntsager mm.

Om Mig
Jeg hedder Ulla, er 52 år. Har været uddannet socialpædagog siden 1992.

Jeg har siden 1998 arbejdet i et Børnehus i Køge kommune med blandede grupper af børn 0-6 år.

Fagligt er jeg nysgerrig og meget engageret, og derfor har efteruddannelse også fyldt en stor del af mit arbejdsliv. Jeg har efteruddannelser indenfor neuropædagogik og inklusion.                  Naturen er en stor motorikbane og tumleplads med utal af variations muligheder. Naturen invitere til bevægelse og stimulere børns nysgerrighed.  Sanserne er eneste vej til oplevelser der giver børnene erfaring og viden. Jeg glæder mig til  i selskab med jeres barn og med afsæt i  naturen, at give børnene muligheder for inspiration, der styrker deres  leg, læring og trivsel.                                                                          Ledig plads 1/7 2019

​Praktiske informationer

Privat pasning, er et tilbud under den kommunale fritvalgsordning.
Som børnepasser er jeg godkendt af kommunen, på samme vilkår som en kommunal dagplejer.
Kommunens dagplejekontor har tilsynspligten med privat pasning.
Som privat skal jeg selv annoncere efter børn, da jeg ikke får tildelt børn fra pladsanvisningen.
Hvis I ønsker en plads hos mig, skal I have jeres barn skrevet op til en kommunal plads samtidig med jeres barn bliver skrevet op hos mig.

Tilskuddet tilkendes kun når barnet er skrevet op på den kommunale venteliste.
Efterfølgende vil pladsanvisningen kontakte jer med et tilbud i den kommunale pasning.
Denne plads skal I takke nej til, og gør opmærksom på I ønsker at gøre brug af privat pasning.

Mad & frugt
Inkluderet i prisen, dog undtaget babymad (flaske). Særlige diæter og lign. laves der aftale om.

Medbringes
Bleer, skiftetøj, tøj og fodtøj tilpasset årstiden. Sutsko. Regntøj. Sovedyr el lign. Evt. specialcremer. 

Sygdom
Hvis børnepasser er syg skal forældrene selv sørge for pasning til barnet.
Hvis barnet er syg, bliver det naturligvis hjemme.
Syge børn har det bedst hjemme, hvor de kan få ekstra omsorg og ikke mødes med krav om at indgå og deltage i hverdagen.
Sygdom meldes om morgnen og raskmelding dagen inden barnet igen kommer. 

Børnepasser sørger for
Barnevogn med udstyr. Alm creme og solcreme.
Ønskes der andre produkter medbringer forældre selv.

Åbningstider.
Mandag til torsdag kl 6,45 – 16,30.
Fredag                       kl 6,45 – 15,30.
Tider kan justeres efter behov.

Pris.
Egen betaling             kr. 2450
kommunens tilskud   kr. 6037
I alt                              Kr 8487  

Prisen er med udgangspunkt i Stevns kommunes tilskud – hvis tilskuddet variere i anden kommune, kan det medfører højere eller lavere egenbetaling.

Betalingen opkræves en måned forud og betales således, at pengene står til rådighed på børnepassers konto senest den første hverdag i måneden.

Jeg forbeholder mig retten til prisregulering i sammenhæng med kommunens tilskudsregler og årlige prisregulering 1. januar hvert år. Der betales for alle 12 måneder uanset barnets og børnepassers sygdom, ferie, lukkedage og helligdage.

Opsigelse
Der kan ikke ske opsigelse i juli måned, da Juli måned rent skatteteknisk anses som værende dagplejeres  feriepenge.
Opsigelse skal foretages skriftligt og med 1 måneds varsel til den 1. i måneden.
Opsigelses varsel er gensidigt.

Ferie/luk 2019 

Uge 16
2. påskedag (22 april)
St. Bededag ( 17 maj)
Kristi himfart plus fredag. (30 og 31 maj)
2. Pinsedag (10 juni)

Ferie LUKKET
Uge 32-33-34
Uge 43

Jul & Nytår 2019
23, 24,25,26,27,30,31 dec
1/1 2020 Nytårsdag

Pædagogik

Pædagogik og aktiviteter
Jeg har tætte og nære samspil med børnene, jeg skaber en tryg og omsorgsfuld relation. Jeg inspireres af det børnene er optaget af og sigter mod at skabe variation i deres fordybelser.
Læretplanstemaerne og de aktiviteter de rummer, er også en del af variationen.  

Eksempler på aktiviteter:
Børneyoga – Der er tale om små simple øvelser ledsaget af remser. Inspireret af bogen “lyt til Løven  -yogaremser for børn af Lotte Salling”
Sprogleg – Bevægelser og lyde koblet sammen,  historier eller eventyr fortalt med rekvisitter og udtryk i børnehøjde. Fx Larven aldrig mæt, Bukke Bruse, Nisse rød & nisse grå, Babblerne og vokallydene.
Forhindringsbane – Kaste med ris poser, trille ned af skråningen, gå på balancebom, slå koldbøtter, kravle i tunnel, gå på trappe, vælte papkasser/dåser, ballon – tennis mm.
Sangleg – Sange hvor fagter og rekvisitter spiller en vigtig rolle. Inspireret af bogen “Tryllestøv – musikken spiller en rolle”.

Legegruppe med anden dagplejer  -vi tager også på ture sammen. Fx til Solgårdsparken, Vallø Parken, Besøger legepladser i området. 

Derudover foregår der mange andre aktiviteter; cykelture  -bord aktiviteter, køkken aktiviteter, bondegårds besøg, ture i lokalområdet.   
Leg med biler, lego, klodser, dukker, puslespil,  osv.

Jeg repræsenterer et stærkt børneperspektiv som bl.a betyder, at jeg fordyber mig, og følger børnenes spor, samtidig er jeg rummelig og nærværende.
Jeg observerer og støtter børnene i deres initiativer, og er nysgerrig på deres interesser.
Børn lærer bedre når de er motiveret, og motivationen opstår af deres interesser.  Sansning og læring sætter brugbare spor hos børnene, når flest mulige sanser er i spil;  føle, lytte , se , løfte, skubbe, smage, dufte. mm
Små børn indlærer gennem mange gentagelser, og jeg ser bl.a. aktiviteterne som deres inspiration til at øve og selvtræne deres færdigheder.
Jeg bruger også aktiviteter som et barometer for barnets udvikling. Fx hvad havde de svært ved tidligere og hvad kan de nu med lidt hjælp og senere helt selv.
Legepladsen her i naturdagplejen og omgivelserne giver fine muligheder for at styrke motorik ,balance, opmærksomhed, hukommelse og kreativiteten. Naturen er ufærdig og ikke formet til en bestemt anvendelse, og det udfordrer og inspirerer børn til selv at skabe.

Ring eller skriv, så laver vi en aftale hvor i kommer, helt uforpligtigende, ser forholdene og snakker sammen om forventninger mm.

Kontakt mig via mail

Ulla Jørgensen
Bregnevej 1
Himlingøje 
4652 Hårlev
Mobil  51330860
Mail ullus@outlook.dk
Facebook: Børnenes naturdagpleje

 
Lyt til løven